Minkälaisiin paloihin eri sammuttimet soveltuvat?

Sammuttimen paloluokat kertovat soveltuvuuden

Sammuttimen käyttöohje-etikettiin merkityt paloluokat kertovat sen, minkä tyyppisiä paloja sillä voi sammuttaa. Paloluokat on merkitty sammuttimen etikettiin sekä kirjain- että kuvatunnistein.

A – hehkupalot (puu, paperi ja tekstiilit)
B – nestepalot (öljy, bensiini ja maalit)
C – kaasupalot
D – metallipalot
F – elintarvikerasvapalot

Jauhesammuttimet

Jauhesammuttimet ovat yleisin sammutintyyppi. ABC-luokituksensa vuoksi se soveltuu lähes kaikkeen sammuttamiseen.

ABC-luokituksen lisäksi on olemassa lähinnä teollisuuden erikoistilanteissa käyttämiä BC-luokan sekä metallipaloihin tarkoitettuja D-luokan jauhesammuttima.

Nestesammuttimet

Nestesammuttimet sammuttavat AB-luokan paloja. Nestesammuttimien etu on kevyempi jälkisiivous kuin jauhesammuttimia käytettäessä. Tämän vuoksi nestesammuttimet soveltuvat hyvin esim. toimistoihin, sairaaloihin, eläinsuojiin ja koteihin. Gloria nestesammuttimet soveltuvat myös sähköpalojen sammuttamiseen ( tarkasta turvaetäisyydet käyttöohje-etiketistä). Kylmissä käyttöolosuhteissa nestesammuttimista on aina hyvä varmistaa niiden alin toimintalämpötila.

Hiilidioksidisammuttimet

Hiilidioksidisammutin soveltuu hyvin palavien nesteiden sammutukseen. Puhtaana kaasuna hiilidioksidi ei sotke ympäristöä ja soveltuu myös sähkölaitteiden sammuttamiseen. Hiilidioksidi on kemiallisesti neutraalia eikä se johda sähköä. Sammutteen teho perustuu hapen syrjäyttämiseen sekä vahvaan jäähdyttämiseen. Hiilidioksidi syrjäyttää voimakkasti happea, joka pitää ottaa huomioon pienissä tiloissa sammutettaessa. Sammute purkautuu n. -75 o C:n lämpötilassa, joten sammuttimella ei tule sammuttaa esim. ihmisen vaatteita.

Elintarvikerasvapalosammuttimet

Elintarvikerasvapaloihin suunnitellut sammuttimet sovelutvat kotikeittiöihin ja jokaiseen ammattikeittiöön, jossa on uppopaistoallas. Nämä F-luokan sammuttimet on suunniteltu estämään rasvan uudelleen syttyminen.

Sammuttimia valittaessa on aina hyvä luottaa ammattilaisen apuun. Paikallinen Turvanasi-liike on auttaa sinua oikean sammuttimen valinnassa.