Kuinka usein pikapalopostit pitää tarkastaa tai huoltaa?

Suomessa on käytössä noin 100.000 pikapalo- ja palopostia, joiden ylläpitotarkastuksia ja huoltoja on monesti laiminlyöty. Monet palopostiletkut ovat vanhoja ja hauraita, ja venttiilit saattavat olla tukossa, eivätkä todennäköisesti toimisi palon sattuessa.

SFS-EN 671-3 -standardin ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton suojeluohjeen (Palovesiputkistot 1998) mukaan pikapalopostit tulee tarkastaa joka vuosi ja letkut tulee koeponnistaa viiden vuoden välein.

Vastuu pikapalopostien toimintakunnosta on kiinteistön omistajalla/haltijalla.