Vakituinen tulityöpaikka

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu tila tai alue. Tulityöpaikan rakenteiden on oltava palamattomia tai suojaverhottuja. Kipinät ja roiskeet eivät saa päästä työtilan ulkopuolelle tai tunkeutumaan rakenteiden sisälle.

Vakituisella tulityöpaikalla tulee olla alkusammutuskalusto. Siellä ei saa olla työhön kuulumatonta palavaa materiaalia. Tulityöpaikalla ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tulityöpaikka saa olla yhteydessä sellaiseen tilaan, jossa voi olla palavia kaasuja. Jos tulityön kohde oleellisesti lisää palovaaraa, on tulityöpaikalla noudatettava tilapäiselle tulityöpaikalle annettuja vaatimuksia.