Tilapäinen tulityöpaikka

Jos tulityöpaikka ei täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia, on se tilapäinen tulityöpaikka. Esimerkiksi kiinteistön tai koneiden ja laitteiden tilapäiset ja satunnaiset korjaus- ja huoltopaikat voivat olla tilapäisiä tulityöpaikkoja.

Tilapäisellä tulityöpaikalla saa toimia ainoastaan tulityökortin omaava henkilö ja tulityön tekemiseen vaaditaan kirjallinen, määräaikainen lupa. Myös luvan myöntäjällä tulee olla voimassaoleva tulityökortti. Tulityöluvassa on nimettävä tulityöluvan myöntä-jä, tulityöntekijät ja tulityövartijat. Ennen luvan myöntämistä on tehtävä tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi. Tulityöluvan myöntäjä määrää työluvassa tarpeellisiksi katsomansa turvatoimet. Tällaisia turvatoimia ovat tulityöpaikalla tehtävät puhdistus ja suojaustoimet, alkusammutuskaluston varaaminen tulityöpaikalle sekä tulityön aikaisesta ja sen jälkeisestä tulityövartioinnista huolehtiminen. Tulityön saa aloittaa vasta, kun tulityöntekijä ja tulityövartija ovat varmistaneet, että tulityöluvassa määrätyt turvatoimet on toteutettu.