Tulityöt

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palo-vaaraa. Esimerkiksi sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella ovat tyypillisiä tulitöitä.

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekeviltä vaaditaan Suomessa Suomen pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä tulityökortti. Jos tulitöitä tehdään vakituisella tulityöpaikalla, palovaarattomilla työmenetelmillä tai vakuuttamattomissa kohteissa tulityökorttia ei vaadita.

Tulityöpaikalla on oltava tulitöihin liittyvien säädösten edellyttämä alkusammutuskalusto, vähintään yksi 43A 183B C – luokan sammutinta vastaava käsisammutin. Sen lisäksi tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä enintään n. 10 metrin noutoetäisyydellä, tulee olla toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C-luokan sammutinta vastaavaa käsisammutinta, joista toinen voi olla kaasupullokärryyn vaadittava sammutin. Käsisammuttimen saa korvata standardin SFS – EN 671-1 mukaisella pikapalopostilla.