Osoitemerkintä ja pelastustie

Tulipalon sattuessa pelastajien täytyy pystyä nopeasti näkemään osoitemerkinnät sekä hahmottamaan, mitä kiinteistön alueella on. Osoite merkitään näkyville paikoille osoitekilvillä, jotka on kiinnitetty joko omiin pylväisiin tai rakennuksen kulmiin sekä porrashuoneiden numerot tai kirjaimet, sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt.

Lisäksi kiinteistön tontin tuloväylälle näkyvälle paikalle asennetaan kiinteistöstä ja tontista opastaulu, johon on merkittynä ja nimettyinä eri rakennukset, tiet ja kadut.

Pelastustie pidetään vapaana pysäköidyistä autoista ja muista esteistä, kuten esimerkiksi lumesta. Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 ,:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.