Hormien ja tulisijojen nuohous ja ilmanvaihtolaitteiden huolto

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.

Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityi- seen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Nuohouksen saa suorittaa vain henkilö, joka on suorittanut nuohoojan ammattitutkinnon. Nuohouksessa nuohooja puhdistaa tulisijan ja savu-hormin niihin liittyvine osineen sekä tarkastaa tulisijan ja savuhormin kunto. Nuohooja antaa nuohoustyön tilaajalle todistuksen suoritetusta nuohouksesta.

Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän suodatin ja kanavisto pitää puhdistaa säännöllisesti. Suodatin suositellaan vaihdettavan kaksi kertaa vuodessa. Kanavisto puhdistetaan 5-10 vuoden välein. Yleisin puhdistusmenetelmä on mekaaninen harjaus ja alipaineistus. Nuohoojat suorittavat myös ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisia.

Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.