Rakennuksen paloturvallisuuden ylläpitäminen

Turvallinen elinympäristö, olipa kyseessä asuin- tai työympäristö, on monen tekijän summa, jossa ihmisten toiminnalla on keskeinen rooli. Jokaisen asukkaan ja työntekijän pitäisi ymmärtää, mistä paloturvallisuudessa on kyse. Kaiken perustana on selkeys ja loogisuus. Viestintä siitä, miten hädän hetkellä pitää toimia, minne pitää mennä ja mitä tehdä, on ensiarvoisen tärkeää. Viestintää ja toimintaa helpottaa, kun kiinteistössä on hyvä järjestys ja se pidetään siistinä kaikilta osin.