Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen

Jokaisessa rakennuksessa pitää olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta poistumisreittiä, jotka ovat tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä. Jos tulipalo katkaisee toisen, turvaan pääsee toista reittiä pitkin.

Poistumisreitit täytyy pitää vapaina ja niissä kulku täytyy olla esteetöntä, myös pimeällä, siksi esimerkiksi porraskäytävissä ei saa säilyttää lastenrattaita tai muita tavaroita edes väliaikaisesti.

Turvakilvet osoittavat turvallisen poistumistien kiinteistöstä sekä opastavat alkusammuttimien tai paloilmoituspainikkeen luo.

Vihreitä poistumisopasteita käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen.

Punaiset paloturvallisuusmerkit opastavat hätäilmoitus- tai palontorjuntavälineiden (paloilmoituspainike, sammutin ja alkusammutuskalusto ja paloposti) luo.