Automaattinen sammutuslaitteisto

Automaattinen sammutuslaitteisto voi olla esimerkiksi sprinkleri-,
vesisumusammutus- tai kaasusammutuslaitteisto. Laitteisto ilmaisee ja sammuttaa tulipalon jo sen alkuvaiheessa tai pitää palon hallinnassa kunnes lopullinen sammutus saadaan suoritetuksi.

Sprinkleri on kattoon asennettava vesisammutuslaitteisto, joka toimii automaattisesti tulipalon sytyttyä. Se toimii nopeasti ja on tehokas. Suuri osa asuntopaloista saadaan sammutettua yhden sprinklerin laukeamisella.

Sprinkleri ilmoittaa tulipalon syttymisestä sekä hätäkeskukseen, että talossa oleville ihmisille.

Sprinklereitä voidaan sijoittaa sekä asunto-, majoitus- että hoitolaitosrakennuksiin, mutta myös omakotiasuntoihin. Kaupan, teollisuuden tiloissa sekä julkisissa rakennuksissa, kuten kirkoissa ja museoissa on yleensä sprinklerijärjestelmä.

Sprinkelijärjestelmän ylläpitäjä on velvollinen noudattamaan järjestelmäkohtaista huolto-ohjelmaa.

Automaattisen sammutusjärjestelmän asennus-, tarkastus- ja huoltotöitä saa suorittaa vain Tukesin rekisteröimä liike.

Sammutuslaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus kahden vuoden välein. Asuinrakennukseen asennetulle automaattiselle sammutuslaitteistolle ja kaasusammutuslaitteistolle tarkastusväli on neljä vuotta. Tarkastuksista ja huoltotöistä on pidettävä kunnossapitopäiväkirjaa.

Laitteistolle on nimettävä kunnossapitotöistä huolehtiva laitteiston hoitaja ja hänelle tarvittavat varahenkilöt. Laitteiston hoitajan tulee tehdä vähintään kerran kuu-kaudessa kunnossapito-ohjelman mukaiset tarkastukset ja koestukset.