Vaaralliset aineet

Palavat nesteet

Bensiini ja muut erittäin helposti syttyvät palavat nesteet

Tila Maksimimäärä, l
Asuin-, toimisto-, majoitus- ja kokoontumishuoneistot 25
Autotalli (auton polttoainesäiliössä olevan lisäksi) 60
Erillinen varastotila huolto- tai työ-tilan yhteydessä 100

Dieselöljy tai vastaavat palavat nesteet

Tila Maksimimäärä, l
Asuin-, toimisto-, majoitus- ja kokoontumishuoneistot 50
Autotalli (auton polttoainesäiliössä olevan lisäksi) 200
Erillinen varastotila huolto- tai työ-tilan yhteydessä 200

Myymälässä, paloteknisessä huoneessa saa säilyttää palavia nesteitä enimmillään 25 litran astioissa yhteensä 1000 litraa, josta palavia kaasuja ja palavia nesteitä sisältäviä aerosoleja ja erittäin helposti syttyviä palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään 200 litraa, pakattuina enintään 2 litran astioihin. Erilliset varastot voivat muodostaa lisäksi oman erityisen paloteknisen osaston.

Nestekaasu

Nestekaasua saa varastoida vain vähäisiä määriä. Jos on tarvetta varastoida suurempia määriä, täytyy ottaa yhteyttä pelastusviranomaiseen. Nestekaasua ei saa säilyttää kellarissa. Pullot pitää säilyttää pystyasennossa, ja ne täytyy sijoittaa siten, että ne eivät pääse kuumenemaan eivätkä ole alttiita mekaaniselle vahingoittumiselle.

Nestekaasu

Tila Maksimimäärä, kg
Asuin-, toimisto-, majoitus- ja kokoontumishuoneistot 25
Myymälähuone 25
Autosuoja 25

Myrkylliset kemikaalit

Myrkylliset ja erittäin myrkylliset kemikaalit tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa.