Palava kiinteä materiaali ja tuhopolttojen torjunta

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Myös tahallisesti sytytettyjen palojen ehkäiseminen täytyy huomioida. Esimerkiksi roskia saa säilyttää vain siihen tarkoitetuissa tiloissa. Jäteastiat säilytetään vähintään neljän metrin päässä rakennuksista. Jätekatosten etäisyys rakennuksista on oltava vähintään kahdeksan metriä tai katoksen rakenteiden täytyy olla palon kestäviä.

Suomessa ohjeistetut kiinteät suojaetäisyydet:

  • Neljän metrin päähän rakennuksista on sijoitettava seuraavat jäteastiat: 600 l muovinen tai lasikuituinen jäteastia, teräksinen jäteastia, muut rakenteet, kasat ja esineet, jotka ovat sivu- ja korkeusmitoiltaan 1,5 m pienempiä.
  • Kuuden metrin päähän on sijoitettava seuraavan tyyppiset astiat: 600 l muovinen tai lasikuituinen jäteastia ryhmä (kaksi tai useampi vierekkäin), pahvin keräysvaunu, muut rakenteet, kasat ja esineet, jotka ovat sivu- ja korkeusmitoiltaan 4,0 m pienempiä.
  • Kahdeksan metrin päähän on sijoitettava: roskalava, roskakatos, puinen maja tai katos, autokatos tai talli, asuntovaunu, puulavakasat tai muut rakenteet, kasat ja esineet, jotka ovat sivu- ja korkeusmitoiltaan 6,0 m pienempiä.