Palavan ja vaarallisen materiaalin säilytys

Palavat materiaalit ja helposti syttyvät nesteet ovat turvallisuusuhka. Nesteistä saattaa syntyä helposti syttyvää kaasua, joka ei tarvitse tulta syttyäkseen, esimerkiksi sähkölaitteesta aiheuttama kipinä voi saada aikaiseksi kaasun räjähtämisen. Siksi näiden aineiden varastointiin ja käsittelyyn täytyy suhtautua erityisellä huolellisuudella.