Kiinteistön paloturvallisuus

paloturvallisuus

Tähän oppaaseen on koottu kiinteistön paloturvallisuuteen vaikuttavat asiat. Ylivoimaisesti mittavin osa paloturvallisuutta on ennaltaehkäisevissä toimissa. Tulipaloista 50 % on ihmisten aiheuttamia. Näistä taas 30 % huolimattomuudesta johtuvia ja 30 % tahalleen sytytettyjä. Yleisin syy palojen syttymiseen on huolimaton tulen käsittely. Yritysten johdon, isännöitsijöiden ja kiinteistöjen kunnossapidosta vastaavien henkilöiden tärkein tehtävä paloturvallisuuden osalta onkin tiedon levittäminen työntekijöiden ja asukkaiden keskuudessa. Paloturvallisuus pitäisi saada luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä arkea.

Pelastuslain mukaan (14,) Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on:

  • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
  • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
  • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
  • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Tähän osioon on haettu tietoa mm. seuraavista lähteistä: Finlex: Pelastuslaki, Sisäministeriö: pelastustoimi.fi-sivusto, SPEK: spek.fi., If: Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet, Päijät-Hämeen pelastuslaitos: Kiinteistön alkusammutuskaluston valinta ja sijoitus.

Kiinteistön paloturvallisuuteen vaikuttavat asiat, vastuuhenkilöt sekä tarkastus – ja huoltotiheydet

taulukko