Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Turvata Oy Ab:n asiakasrekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10,

Rekisterinpitäjä
Turvata Oy Ab (Y-tunnus 2042810-0)
asiakaspalvelus p. 010 569 4700 tai info@turvanasi.fi
Läntinen teollisuuskatu 2
PL 14, 02921 Espoo

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Teemu Viitaniemi teemu.viitaniemi@turvata.fi

Kuvaus rekisteristä
Henkilörekisteri sisältää henkilö-, yritys- ja muita tietoja Turvata Oy Ab:n (jäljempänä yhdessä ”Turvata”) ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten palveluita tilanneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, tai henkilö on osallistunut Turvatan järjestämään tilaisuuteen.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Turvatan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Turvatan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisen kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Turvatan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Turvata saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön tiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Osoite, postinumero ja toimipaikka
 • Ikä tai syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Pikaviestiosoite
 • Ammatti tai rooli

Yritystiedot:

 • Yritys
 • Asema työpaikalla
 • Tehtäväalue yrityksessä
 • Yrityksen toimiala
 • Yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka
 • Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
 • Työasähköpostiosoite
 • Työpikaviestiosoite

Personointitiedot:

 • Ostohistoria
 • Palvelun käyttö (aika ja tiheys)
 • Istunnon pituus

Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Turvatan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisrerinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti suojattu palomuureilla. Käyttöoikeus tietoihin on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään, ja heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.