Palvelut

Kysy lisää palveluista lähimmästä Turvanasi-liikkeestä.

Sammuttimien
tarkastus ja
huolto

Tarkastetaan yhden tai kahden vuoden välein, riippuen sijaintipaikasta.

Huolletaan, täytetään ja koeponnistetaan tarvittaessa.

Vaihdetaan uuteen tarvittaessa.

Pikapalopostien
tarkastus ja
huolto

Tarkastus yhden vuoden välein.

Koeponnistetaan viiden vuoden välein.

Huolletaan tarvittaessa.

Väestönsuojien
tarkastus ja
huolto

Tarkastetaan 10 vuoden välein.

Väestönsuojissa ilmenneiden vikojen korjaamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Tarkastuspöytäkirjan toimittaminen myös viranomaisille.

Turvaopasteiden
kartoitus ja
merkkaus

Palokalustoon ja poistumisreitteihin liittyvät opasteet kartoitetaan.

Tarvittaessa lisätään puuttuvia opasteita.

Myös poistumisreittien suunnittelu.

Savunpoisto-
luukkujen
tarkastus ja
huolto

Vuosittain laitteiston toimintakunnon tarkastus ja koelaukaisut vähintään 20% luukuista.

Jokaiseen kohteeseen tehdään räätälöity huolto-ohjelma. Vaativissa kohteissa (savunpoistotaso III) kaikki luukut pitää testata vähintään kerran vuodessa.

Putoamis-
suojainten
tarkastus

Tarkastetaan vuosittain.

Koko- ja puolivaljaiden määräaikaistarkastukset.

Pöytäkirjan pito ja raportointi.

Kaasumittareiden
kalibrointi

Kalibroimme sekä tarkastamme MSA:n ja Drägerin kannettavia sekä kiinteitä kaasumittareita, kuten myös Intoximeters-alkomittareita.

Erilaiset
tarpeenmukaiset
koulutukset

Alkusammutus­koulutuksessa henkilöstö oppii käyttämään sammutinta tosipaikan tullen.

Tulityökortti­koulutuksemme on kaikille tulitöitä suorittaville henkilöille.

Työturvallisuus­korttikoulutus luo pohjan turvalliselle työpaikalle.