akkupalosammuttimen turvallisuusohje

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Neuvo ohjeiden perusteella myös muita käsisammuttimen käyttäjiä. Käyttöohjeet on luettava ennen kuin sammutin asennetaan paikalleen tai ennen kuin sammutin otetaan käyttöön. Lataa turvallisuusohjeet pdf-muodossa: Akkupalosammuttimen turvallisuusohjeet


 • Käsisammuttimia koskevia kansallisia asetuksia ja määräyksiä tulee ensisijaisesti noudattaa!
 • Sammuttimen käyttäjät on mahdollisuuksien mukaan opetettava käyttämään sammutinta. Sammuttimen väärinkäytöstä aiheutuviin vaaroihin on kiinnitettävä huomiota. Sammutin ei saa joutua lasten käsiin!
 • Tarkoituksenmukainen käyttö on sallittu sammuttimessa olevan, kuvakkeilla varustetun, käyttöohjeen mukaan.
 • Sammutesuihkua ei saa suunnata henkilöitä kohti. Kun sammutetaan henkilöpaloa, esim. palavia vaatteita, tulee henkilöön pitää yhden metrin turvaväli.
 • Käsisammuttimen avaaminen ja kunnossapitotyöt on sallittu ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymällä sammutinhuoltoliikkeellä. Kunnossapitotöissä tulee aina noudattaa voimassa olevia mallikohtaisia tarkastus- ja huolto-ohjeita.
 • Toiminnan harjoittajan tehtävänä on määritellä laitteen elinikä. Määrittelyn tulee perustua vaara-analyysiin, jossa on otettava huomioon tuotteen käyttöolosuhteet. Mahdollisesta sammutusmateriaalin heikentymisestä johtuen suosittelemme, että eliniän määrittelyssä ei ylitetä kahtakymmentä vuotta.
 • Painemittarilla varustetut sammuttimet: jos mittarin osoitin on punaisessa kentässä, tulee sammutin toimittaa huoltoon.
 • Sammuttimen säiliö on paineen alainen. Käsisammutinta ei saa käsitellä väkivaltaisesti eikä sitä saa avata väkisin.
 • Jos säiliö tai sen hallintalaitteet ovat vioittuneet tai ruostuneet, tulee laite antaa ammattihenkilön korjattavaksi.
 • Käsisammutinta ei saa muuttaa esim. hitsaamalla tai juottamalla säiliötä.
 • Käsisammutin on pidettävä puhtaana. Puhdistukseen on käytettävä kosteaa pyyhettä, ei vahvoja puhdistusaineita.
 • Säiliötä saa käyttää ainoastaan käsisammuttimen säiliönä.
 • Käsisammutinta ei saa jättää auringonpaisteeseen tai auringon vaikutuksen alaiseksi.
 • Sammutin tulee toimittaa jätehuoltoon täysin tyhjennettynä ja paineettomana. Jätehuollon saa suorittaa ainoastaan sammuttimien käsittelyyn hyväksytty yritys.
 • Ajoneuvossa sammutin on aina kiinnitettävä pidikkeisiin. Ainoastaan valmistajan suosittelemien pidikkeiden käyttö on sallittu. Sammutin tulee kiinnittää siten, ettei tärinä tai liike aiheuta siihen vahinkoja. Kiinnityksen tulee estää laitteen tahaton irtoaminen.
 • Käsisammuttimen saa luovuttaa toiselle henkilölle ainoastaan käyttöohjeiden kanssa!
 • Sammutinsäiliöt Ø 150 mm alkaen: suurin paineen muutos 0 bar – 23 bar, max. kuormituksen muutos 500
 • Sammutinsäiliöt Ø 110 mm asti: suurin paineen muutos 0 bar – 18,5 bar, max. kuormituksen muutos 500

Sammutteella varustetun käsisammuttimen toiminnallis-tekniset tiedot (käyttäjän tiedot)

 • Säilytyslämpötila (sammutinkohtainen): katso laitteeseen kiinnitetty käyttöohje.
 • Nimelliskäyttöpaine (paineellinen käsisammutin) +20°C tai ponnekaasu.(ponnepullollinen käsisammutin): katso laitteeseen kiinnitetty käyttöohje.
 • Sammuttimeen kiinnitetyn käyttöohjeen tiedot, kuten nimelliskäyttöpaine, sammutemäärä tai ponnekaasumassa, koskevat käyttövalmista ja sammutteella varustettua käsisammutinta. Näitä arvoja on ehdottomasti noudatettava.

Turvaohjeet

Mihin tulee kiinnittää huomiota litiumakkupaloja sammuttaessa?

Litiumakkupaloja sammuttaessa tulee kiinnittää huomioita litiumakkupalojen ominaisuuksiin ja niitä koskeviin seuraaviin ohjeistuksiin.

 1. Tulen ominaisuudet ja tulen aiheuttamat vaarat
  Kuumuus, ylilatautuminen tai mekaaninen vaurio voivat aiheuttaa akkujen kennojen kuumentumisen yli 800 asteeseen. Kuumuuden aiheuttama paine voi saada kennon avautumaan, jonka seurauksena akun sisältö voi vuotaa ulos. Vuoto voi aiheuttaa hengitettynä terveydelle haitallista valkoista tai harmaata savua, joka sisältää akun komponentteja ja akun hajoamistuotteita. Palavan litiumioniakun komponentit voivat lisäksi purskahtaa akusta ulos kovalla paineella.
 1. Suojavarusteet (huomioi henkilökohtainen vastuu)
  Tulipaloja sammuttaessa tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojahanskoja, suojavaatetusta, kasvonsuojainta ja hengityssuojainta.
 2. Tulensammutusvälineet ja tulen sammutus
  Tulen sammuttamiseen tulee käyttää ainoastaan viilentäviä sammutusaineita sisältäviä käsisammuttimia. Erityisesti vettä ja mahdollisesti sammutusaineiden lisäosia sisältävät käsisammuttimet ovat sopivia. Muunlaisia käsisammuttimia, kuten ABC- tai BC-luokkien jauhosammuttimia, metallipalosammuttimia tai hiilidioksidisammuttimia, ei saa käyttää!

 

Muita sammutuslaitteita käyttäessä tulee perehtyä laitteen turvaohjeisiin, erityisesti mikäli kyseessä on sähköllä toimiva sammutuslaite.

Tulipaloa sammuttaessa palokohteeseen tulee säilyttää vähintään yhden metrin turvaväli.

Akut voivat syttyä uudelleen pitkänkin ajan jälkeen. Tämän vuoksi palaneita akkuja tulee säilyttää esimerkiksi vesisäiliöissä tai muissa sopivissa säiliöissä.

Mikäli akusta on erittynyt merkittävästi savua tai höyryä, tulee altistunut alue tai huone tyhjentää ja tuulettaa välittömästi.

Käyttäessäsi käsisammutinta litiumakkupalon sammuttamiseen, perehdy BVFA:n linjaukseen.

Löydät lisätietoja osoitteesta www.gloria.de