Palvelut

Turvanasi SafetyEASY® -raportointipalvelu

Helpota alkusammutuskalustosi hallintaa ja raportointia paloviranomaisille! SafetyEASY®-raportointipalvelun avulla saat aina ajan tasalla olevan kokonaiskuvan alkusammutuskalustosi tilanteesta huolto- ja päivitystarpeineen. Sähköinen raportti lähetetään sinulle sovituin määrävälein, ja halutessasi voit hakea sen reaaliaikaisena verkkopalvelustamme.

Uusi pelastuslaki tuo muutoksia

Uudessa 1.7.2011 voimaan tulevassa pelastuslaissa onnettomuuksien ehkäisyn painopistettä siirretään nykyisestä palotarkastuksiin perustuvasta toiminnasta pelastuslaitosten suorittamaan valvontaan.

Pelastuslaitosten suorittamalla asiakirjavalvonnalla varmistetaan, että kiinteistö on noudattanut valvontasuunnitelmaansa. Varsinaisten palotarkastusten määrä vähenee ja ne tulevat maksullisiksi. Jos pelastuslaissa säädetyt kiinteistön varautumis- ja turvallisuusvelvoitteet on hoidettu asianmukaisesti, palotarkastuksia voidaan tehdä harvemmin.

SafetyEASY®-raportointipalvelu takaa paloviranomaisen vaatimat alkusammutuskaluston tarkastus- ja kalustoraportit helposti saataville, halutessasi myös web-liittymän kautta.